Φιλοξενία phpDocumentor

Λογισμικό: phpDocumentor
Περιγραφή: phpDocumentor tool is a standalone auto-documentor similar to JavaDoc written in PHP.
Πληροφορίες: phpDocumentor Overview
Χαρακτηριστικά: phpDocumentor Features
Demo: phpDocumentor Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.