Φιλοξενία PHPDevShell

Λογισμικό: PHPDevShell
Περιγραφή: PHPDevShell is a Highly modular plugin based Code Management System and Framework
Πληροφορίες: PHPDevShell Overview
Χαρακτηριστικά: PHPDevShell Features
Demo: PHPDevShell Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.