Φιλοξενία phpCollab

Λογισμικό: phpCollab
Περιγραφή: phpCollab is an open source internet-enabled system for use in projects that require collaboration over the internet.
Πληροφορίες: phpCollab Overview
Χαρακτηριστικά: phpCollab Features
Demo: phpCollab Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.