Φιλοξενία phpBook

Λογισμικό: phpBook
Περιγραφή: Allows you to add free guestbook to your site
Πληροφορίες: phpBook Overview
Χαρακτηριστικά: phpBook Features
Demo: phpBook Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.