Φιλοξενία phpBB

Λογισμικό: phpBB
Περιγραφή: The most widely used Open Source forum solution
Πληροφορίες: phpBB Overview
Χαρακτηριστικά: phpBB Features
Demo: phpBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.