Φιλοξενία phpAlbum

Λογισμικό: phpAlbum
Περιγραφή: Create your personal Photo Album / Gallery in just seconds
Πληροφορίες: phpAlbum Overview
Χαρακτηριστικά: phpAlbum Features
Demo: phpAlbum Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.