Φιλοξενία PHP QR Code

Λογισμικό: PHP QR Code
Περιγραφή: PHP QR Code is an open source library for generating QR Code, 2-dimensional barcode
Πληροφορίες: PHP QR Code Overview
Χαρακτηριστικά: PHP QR Code Features
Demo: PHP QR Code Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.