Φιλοξενία PHP-Nuke

Λογισμικό: PHP-Nuke
Περιγραφή: It is a CMS that integrates in its inside all the instruments that are used to create, in a broad sense, an information portal.
Πληροφορίες: PHP-Nuke Overview
Χαρακτηριστικά: PHP-Nuke Features
Demo: PHP-Nuke Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.