Λογισμικό: PHP-Fusion
Περιγραφή: PHP-Fusion is a light-weight open-source content management system (CMS) written in PHP 5.
Πληροφορίες: PHP-Fusion Overview
Χαρακτηριστικά: PHP-Fusion Features
Demo: PHP-Fusion Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.