Φιλοξενία PHP Address Book

Λογισμικό: PHP Address Book
Περιγραφή: PHP Address Book is a Simple, web-based address & phone book.
Πληροφορίες: PHP Address Book Overview
Χαρακτηριστικά: PHP Address Book Features
Demo: PHP Address Book Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.