Φιλοξενία Phorum

Λογισμικό: Phorum
Περιγραφή: The Original PHP and MySQL Forum Software
Πληροφορίες: Phorum Overview
Χαρακτηριστικά: Phorum Features
Demo: Phorum Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.