Φιλοξενία PEEL SHOPPING

Λογισμικό: PEEL SHOPPING
Περιγραφή: PEEL SHOPPING is a free open source e-commerce CMS in PHP / MySQL / HTML 5.
Πληροφορίες: PEEL SHOPPING Overview
Χαρακτηριστικά: PEEL SHOPPING Features
Demo: PEEL SHOPPING Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.