Φιλοξενία PASTE

Λογισμικό: PASTE
Περιγραφή: PASTE is an open source pastebin forked from the original pastebin.com script.
Πληροφορίες: PASTE Overview
Χαρακτηριστικά: PASTE Features
Demo: PASTE Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.