Φιλοξενία Pagekit

Λογισμικό: Pagekit
Περιγραφή: Pagekit is a modular and lightweight CMS built with modern technologies
Πληροφορίες: Pagekit Overview
Χαρακτηριστικά: Pagekit Features
Demo: Pagekit Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.