Φιλοξενία PageCookery

Λογισμικό: PageCookery
Περιγραφή: PageCookery is the first public offering of single-user version of the open source microblogging program.
Πληροφορίες: PageCookery Overview
Χαρακτηριστικά: PageCookery Features
Demo: PageCookery Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.