Φιλοξενία Oxwall

Λογισμικό: Oxwall
Περιγραφή: Oxwall is unbelievably flexible and easy to use PHP/MySQL community software platform.
Πληροφορίες: Oxwall Overview
Χαρακτηριστικά: Oxwall Features
Demo: Oxwall Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.