Φιλοξενία ownCloud

Λογισμικό: ownCloud
Περιγραφή: ownCloud gives you universal access to your files through a web interface or WebDAV.
Πληροφορίες: ownCloud Overview
Χαρακτηριστικά: ownCloud Features
Demo: ownCloud Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.