Φιλοξενία osTicket

Λογισμικό: osTicket
Περιγραφή: osTicket is a widely-used open source support ticket system
Πληροφορίες: osTicket Overview
Χαρακτηριστικά: osTicket Features
Demo: osTicket Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.