Φιλοξενία osCommerce

Λογισμικό: osCommerce
Περιγραφή: osCommerce is an online shop e-commerce solution
Πληροφορίες: osCommerce Overview
Χαρακτηριστικά: osCommerce Features
Demo: osCommerce Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.