Φιλοξενία osCmax

Λογισμικό: osCmax
Περιγραφή: osCmax is a powerful e-commerce/shopping cart web application.
Πληροφορίες: osCmax Overview
Χαρακτηριστικά: osCmax Features
Demo: osCmax Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.