Φιλοξενία OSClass

Λογισμικό: OSClass
Περιγραφή: It is a free and open script to create your advertisement or listings site.
Πληροφορίες: OSClass Overview
Χαρακτηριστικά: OSClass Features
Demo: OSClass Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.