Φιλοξενία OrangeHRM

Λογισμικό: OrangeHRM
Περιγραφή: OrangeHRM aims to be the worlds leading open source HRM solution for small and medium sized enterprises
Πληροφορίες: OrangeHRM Overview
Χαρακτηριστικά: OrangeHRM Features
Demo: OrangeHRM Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.