Φιλοξενία OpenSupports

Λογισμικό: OpenSupports
Περιγραφή: Simple Open Source Ticket System.
Πληροφορίες: OpenSupports Overview
Χαρακτηριστικά: OpenSupports Features
Demo: OpenSupports Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.