Φιλοξενία openSIS

Λογισμικό: openSIS
Περιγραφή: OpenSis is the only Global Student Information System/School management software that is open source and freely available.
Πληροφορίες: openSIS Overview
Χαρακτηριστικά: openSIS Features
Demo: openSIS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.