Φιλοξενία OpenNewsletter

Λογισμικό: OpenNewsletter
Περιγραφή: OpenNewsletter is a web-based newsletter system
Πληροφορίες: OpenNewsletter Overview
Χαρακτηριστικά: OpenNewsletter Features
Demo: OpenNewsletter Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.