Φιλοξενία OpenDocMan

Λογισμικό: OpenDocMan
Περιγραφή: OpenDocMan is an opensource document management for the masses
Πληροφορίες: OpenDocMan Overview
Χαρακτηριστικά: OpenDocMan Features
Demo: OpenDocMan Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.