Φιλοξενία OpenCart

Λογισμικό: OpenCart
Περιγραφή: The Super Cool Ecommerce Solution
Πληροφορίες: OpenCart Overview
Χαρακτηριστικά: OpenCart Features
Demo: OpenCart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.