Φιλοξενία OpenBiz Cubi

Λογισμικό: OpenBiz Cubi
Περιγραφή: OpenBiz Cubi Platform is a fast application development platform designed for business applications.
Πληροφορίες: OpenBiz Cubi Overview
Χαρακτηριστικά: OpenBiz Cubi Features
Demo: OpenBiz Cubi Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.