Φιλοξενία OpenBiblio

Λογισμικό: OpenBiblio
Περιγραφή: OpenBiblio is an easy to use, automated library system written in PHP containing OPAC, circulation, cataloging, and staff administration functionality.
Πληροφορίες: OpenBiblio Overview
Χαρακτηριστικά: OpenBiblio Features
Demo: OpenBiblio Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.