Φιλοξενία Open Web Analytics

Λογισμικό: Open Web Analytics
Περιγραφή: Open Web Analytics is a software that you can use to track and analyze how people use your web sites and applications.
Πληροφορίες: Open Web Analytics Overview
Χαρακτηριστικά: Open Web Analytics Features
Demo: Open Web Analytics Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.