Φιλοξενία Open Source Social Network

Λογισμικό: Open Source Social Network
Περιγραφή: Open Source Social Network allows you to make a social networking website, helps your members build social relationships with people who share similar professional or personal interests.
Πληροφορίες: Open Source Social Network Overview
Χαρακτηριστικά: Open Source Social Network Features
Demo: Open Source Social Network Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.