Φιλοξενία Open Source Point of Sale

Λογισμικό: Open Source Point of Sale
Περιγραφή: Open Source Point of Sale is a point of sale system built on top of a CodeIgniter base.
Πληροφορίες: Open Source Point of Sale Overview
Χαρακτηριστικά: Open Source Point of Sale Features
Demo: Open Source Point of Sale Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.