Φιλοξενία Open Real Estate

Λογισμικό: Open Real Estate
Περιγραφή: Open Real Estate s a free software for building websites of real estate agencies and realtors.
Πληροφορίες: Open Real Estate Overview
Χαρακτηριστικά: Open Real Estate Features
Demo: Open Real Estate Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.