Φιλοξενία Open Monograph Press

Λογισμικό: Open Monograph Press
Περιγραφή: Open Monograph Press is an open source software platform for managing the editorial workflow required to see monographs.
Πληροφορίες: Open Monograph Press Overview
Χαρακτηριστικά: Open Monograph Press Features
Demo: Open Monograph Press Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.