Φιλοξενία Open Journal Systems

Λογισμικό: Open Journal Systems
Περιγραφή: Open Journal Systems (OJS) is a journal management and publishing system.
Πληροφορίες: Open Journal Systems Overview
Χαρακτηριστικά: Open Journal Systems Features
Demo: Open Journal Systems Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.