Φιλοξενία Open eShop

Λογισμικό: Open eShop
Περιγραφή: Open eShop allows you to start selling any digital good, like MP3, eBooks, Movies, Software.. or any Service you offer.
Πληροφορίες: Open eShop Overview
Χαρακτηριστικά: Open eShop Features
Demo: Open eShop Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.