Φιλοξενία Open Conference Systems

Λογισμικό: Open Conference Systems
Περιγραφή: Open Conference Systems (OCS) is a free Web publishing tool that will create a complete Web presence for your scholarly conference.
Πληροφορίες: Open Conference Systems Overview
Χαρακτηριστικά: Open Conference Systems Features
Demo: Open Conference Systems Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.