Φιλοξενία Open Business Card

Λογισμικό: Open Business Card
Περιγραφή: Open Business Card CMS is an easy free script (engine, CMS) that enables to build a buiness card website.
Πληροφορίες: Open Business Card Overview
Χαρακτηριστικά: Open Business Card Features
Demo: Open Business Card Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.