Φιλοξενία Open Blog

Λογισμικό: Open Blog
Περιγραφή: Kick-ass Blog application built using the CodeIgniter PHP Framework
Πληροφορίες: Open Blog Overview
Χαρακτηριστικά: Open Blog Features
Demo: Open Blog Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.