Φιλοξενία Omeka

Λογισμικό: Omeka
Περιγραφή: Omeka is a free, flexible, and open source web-publishing platform for the display of library, museum, archives, and scholarly collections and exhibitions.
Πληροφορίες: Omeka Overview
Χαρακτηριστικά: Omeka Features
Demo: Omeka Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.