Φιλοξενία OctoberCMS

Λογισμικό: OctoberCMS
Περιγραφή: OctoberCMS is a free, open-source, self-hosted CMS platform based on the Laravel PHP Framework.
Πληροφορίες: OctoberCMS Overview
Χαρακτηριστικά: OctoberCMS Features
Demo: OctoberCMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.