Φιλοξενία Nuked Klan

Λογισμικό: Nuked Klan
Περιγραφή: Nuked-Klan is CMS leader used to create a gamer website as simple as possible !
Πληροφορίες: Nuked Klan Overview
Χαρακτηριστικά: Nuked Klan Features
Demo: Nuked Klan Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.