Φιλοξενία Nucleus

Λογισμικό: Nucleus
Περιγραφή: Nucleus CMS is a flexible and easy to install content management system, aka blog software.
Πληροφορίες: Nucleus Overview
Χαρακτηριστικά: Nucleus Features
Demo: Nucleus Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.