Φιλοξενία Nibbleblog

Λογισμικό: Nibbleblog
Περιγραφή: Nibbleblog Easy, fast and free CMS Blog
Πληροφορίες: Nibbleblog Overview
Χαρακτηριστικά: Nibbleblog Features
Demo: Nibbleblog Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.