Φιλοξενία Nextcloud

Λογισμικό: Nextcloud
Περιγραφή: A safe home for all your data, Access & share your files, calendars, contacts, mail & more from any device, on your terms
Πληροφορίες: Nextcloud Overview
Χαρακτηριστικά: Nextcloud Features
Demo: Nextcloud Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.