Φιλοξενία net2ftp

Λογισμικό: net2ftp
Περιγραφή: net2ftp a web based FTP client
Πληροφορίες: net2ftp Overview
Χαρακτηριστικά: net2ftp Features
Demo: net2ftp Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.