Φιλοξενία MyWebSQL

Λογισμικό: MyWebSQL
Περιγραφή: Manage your MySQL databases over the web using a secure and intuitive interface with blazing fast performance.
Πληροφορίες: MyWebSQL Overview
Χαρακτηριστικά: MyWebSQL Features
Demo: MyWebSQL Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.