Φιλοξενία MyBB

Λογισμικό: MyBB
Περιγραφή: Its the easy to use, multilingual, powerful, feature packed, free forum software
Πληροφορίες: MyBB Overview
Χαρακτηριστικά: MyBB Features
Demo: MyBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.