Φιλοξενία my little forum

Λογισμικό: my little forum
Περιγραφή: my little forum is a simple PHP and MySQL based internet forum that displays the messages in classical threaded view (tree structure).
Πληροφορίες: my little forum Overview
Χαρακτηριστικά: my little forum Features
Demo: my little forum Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.