Φιλοξενία Multiplayer Checkers

Λογισμικό: Multiplayer Checkers
Περιγραφή: Play checkers and chat with this AJAX-enabled script
Πληροφορίες: Multiplayer Checkers Overview
Χαρακτηριστικά: Multiplayer Checkers Features
Demo: Multiplayer Checkers Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.